Soyal: Thiết Bị Kết Nối Mạng Hỗ Trợ PoE

Soyal: Thiết Bị Kết Nối Mạng Hỗ Trợ PoE

October 10, 2020

Với mạng IP đã trở thành nền tảng cơ bản trong các văn phòng và thương mại dịch vụ, sử dụng PoE để truyền tải dữ liệu và cung cấp nguồn điện cho hệ thống kiểm soát truy cập đã trở thành xu hướng tất yếu hiện nay.

Soyal giới thiệu module PoE có thể cắm trực tiếp vào board mạch chính của thiết bị/trung tâm để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thì trường về PoE dùng chung, tiết kiệm nguồn cấp, chi phí dây dẫn.

Tuy nhiên, chỉ có các thiết bị/bộ điều khiển hoạt động trên nền tảng IP với thiết kế mới trên board mạch được sản xuất dần sau quý 3 năm 2020 sẽ được tích hợp PoE.

Các thiết bị/bộ điều khiển dùng nền tảng IP với tích hợp PoE trong thời gian tới bao gồm: AR-725E, AR-331E, AR-327E, AR-727E, AR-837E, AR-837EF.