Các dòng sản phẩm mới, cập nhật phần mềm từ hãng Soyal (Đài Loan)

Các dòng sản phẩm mới, cập nhật phần mềm từ hãng Soyal (Đài Loan)

September 15, 2021

Soyal (Đài Loan) đã cập nhật thêm các dòng sản phẩm mới, các thiết bị được nâng cấp. Ngoài ra, phần mềm hệ thống quản lý, kiểm soát an ninh Soyal 701 Server - 701 Client cũng được nâng cấp các chức năng mới.