701Server SQL và 701Client SQL

701Server SQL và 701Client SQL

October 10, 2020

Soyal (Đài Loan) cập nhật phiên bản 701Server SQL và 701Client SQL đáp ứng nhu cầu sử dụng database lớn và mạnh mẽ cho các hệ thống kiểm soát SCADA, kiểm soát truy cập, chấm công, tính lương, kiểm soát thang máy, quản lý bãi xe, quản lý dự  án... Soyal 701SQL hỗ trợ cả cấu trúc lưu file và sử dụng SQL Server làm hệ quản trị dữ liệu cho phép khách hàng chủ động chọn định dạng lưu của hệ thống theo nhu cầu thực tế.

  • Hỗ trợ lưu trữ theo dạng file hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
  • Khả năng hỗ trợ mạnh mẽ cho các nhà phát triển đối với các điều chỉnh thiết kế.
  • Quản lý phần cứng theo nhiều kiểu tích hợp và mở rộng.
  • Phần mềm nhiều chức năng.
  • Kiểm soát, quản lý SCADA.
  • Hỗ trợ nhập liệu, hiển thị Unicode phù hợp với bất kỳ ngôn ngữ nào.
  • Gởi tin nhắn, mã QR qua email.
  • Phần mềm hệ thống đa nền tảng.
  • Chụp hình theo gian thực khi có sự kiện.
  • Phần mềm hỗ trợ dịch vụ dài hạn như các bản vá lỗi và cập nhật mới.