Pro-Watch 5.5

Honeywell Pro-Watch 5.5 là phần mềm bảo mật tích hợp, cung cấp khả năng kiểm soát truy cập tích hợp, giám sát video và phát hiện xâm nhập trong một chế độ để bảo vệ tài sản, tối ưu hóa năng suất và duy trì các hoạt động của hệ thống kiểm soát an ninh.

BioStar 2

BioStar là một nền tảng tích hợp hệ thống an ninh, có khả năng mở rộng, hoạt động trên nền web.

HikCentral Professional

HikCentral Profesional - Phần mềm quản lý bảo mật của HikVision giúp các chuyên gia, người vận hành hệ thống tích hợp và quản lý hệ thống bảo mật, an ninh. Nó được thiết kế để đáp ứng nhiều thách thức bảo mật, hoạt động trên một nền tảng duy nhất.

Ubio AlPeta

Ubio Alpeta là phần mềm hoạt động trên nền web, là thế hệ tiếp theo cho giải pháp tích hợp kiểm soát an ninh. Nó cung cấp các chức năng cho kiểm soát truy cập và quản lý chấm công, cũng như cung cấp các chức năng khác nhau để đóng gói và có nền tảng linh hoạt cho tích hợp hệ thống.

Cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật Wise Solutions để được hỗ trợ.

(028) 5449.0737 - info@wise.com.vn