Virdi: Giải pháp chấm công

January 18, 2021

Giải pháp chấm công của Virdi quản lý các hồ sơ truy cập được chứa từ một server dành cho chứng thực. Ngoài ra với thiết bị dành cho hệ thống kiểm soát truy cập an ninh thì có thể sử dụng cho chấm công mà không cần phải trang bị thêm. Vì các thiết bị nhận dạng vân tay/thẻ đưa về dữ liệu ban đầu làm dữ liệu cho các hệ thống tích hợp khác. 

Ngoài ra hồ sơ truy cập được quản lý chặt chẽ dựa trên chức năng phát hiện dấu vân tay giả. Do đó, việc chấm công dùm, thao túng giờ làm việc có thể được ngăn chặn trước, đảm bảo người dùng nào thì chỉ chấm công cho chính bản thân mình.

Giải pháp chấm công của Virdi cung cấp hệ thống kiểm soát tiên tiến để đảm bảo an toàn và tiện lợi cao. Người dùng có thể quản lý nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả bằng cách theo dõi lịch sử lịch sử truy cập và điều kiện hiện tại của khách tham quan tùy theo qui định của mỗi quốc gia. Các tình huống bất ngờ có thể được ngăn chặn bằng cách điều khiển từ xa trong các trường hợp khẩn cấp như mở cửa cho phép đi tự do. Các tài nguyên, tài liệu, tài sản có thể được bảo vệ bằng hệ thống kiểm soát truy cập an ninh.

Thương hiệu Virdi cũng phát triển rộng khắp trên toàn thế giới với hơn 120 quốc gia và liên tục đổi mới các giải pháp sinh trắc học để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, người dùng.

 

 Chức Năng

 • Theo dõi, tổng hợp dữ liệu chấm công.
 • Ngăn chặn việc thao túng, không trung thực giờ làm việc.
 • Điều khiển chấm công từ xa cho nhân viên làm việc bên ngoài văn phòng.
 • Cung cấp hai lựa chọn hoạt động cho thiết bị: hoạt động lập hoặc qua hệ thống mạng.
 • Có khả năng tích hợp với các hệ thống ERP.

Đáp Ứng Yêu Cầu

 • Tiết kiệm chi phí do hệ thống đã tự động hóa.
 • Cải thiện qui trình làm việc, chống gian lận giờ làm việc.
 • Cải thiện hình ảnh công ty bằng qui trình làm việc tự động.
 • Tăng hiệu quả công việc bằng việc quản lý nguồn nhân lực, chấm công, tính lương tự động.

Ứng Dụng Hệ Thống

 • Văn phòng chính phủ
 • Công ty
 • Trường học
 • Nhà máy, nhà xưởng
 • Cửa hàng

Mô Hình Hệ Thống