Giải pháp tích hợp kiểm soát hơi thở

January 18, 2021

Nhằm đảm bảo an toàn nơi làm việc và tuân thủ pháp luật, Virdi (Hàn Quốc) đưa ra giải pháp tích hợp thiết bị nhận dạng khuôn mặt/vân tay (dòng Ubio-X Pro) với máy kiểm tra nồng độ cồn (Alcoscan EBS010).

 

Chức Năng

  • Ngăn chặn, phát hiện các nhân viên, người dùng vi phạm qui định nồng độ cồn qua máy phân tích hơi thở và thiết bị nhận dạng khuôn mặt/vân tay.
  • Hợp tác với nhà cung cấp thiết bị trạm kiểm soát DUI cho cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.
  • Hiển thị kết quả đạt hoặc không đạt và từ chối quyền truy cập đối với nhân viên có nồng độ cồn vượt qui định.
  • Tích hợp với hệ thống kiểm soát truy cập an ninh, hệ thống chấm công.
  • Người dùng vượt qua kiểm tra nồng độ cồn được vào site làm việc, việc kiểm tra nồng độ cồn theo thời gian thực.

 

Ứng Dụng

  • Các công ty vận tải như xe bus, taxi, vận chuyển hành khách.
  • Các hãng hàng không.
  • Công trường xây dựng.
  • Cơ quan, văn phòng