Zeng Hsing

March 04, 2022

Hệ thống: chấm công, đo thân nhiệt sử dụng các thiết bị cao cấp của hãng HikVision (Trung Quốc). Ngoài sử dụng dữ liệu chứng thực cho hệ thống chấm công nhà máy, thiết bị còn đo thân nhiệt của công nhân viên, cảnh báo các trường hợp nhiệt độ thân nhiệt cao hơn mức cho phép để theo dõi.

Vị trí: Số 28 VSIP II-A, đường số 28, Khu công nghiệp VSIP II-A, xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thi công, triển khai, phần mềm: Wise Solutions.