VinaOne – Trạm Cân

March 07, 2022

Hệ thống: giám sát, chụp ảnh và ghi lại sự kiện xe vào ra trạm cân tại nhà máy thép VinaOne. Khi xe vào ra trạm thì sẽ được cân trọng lượng, thêm vào đó các camera sẽ chụp ảnh tại thời điểm cân để lưu trữ kết quả màn hình, thân xe, thùng xe...

Vị trí: ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thi công, triển khai, phần mềm: Wise Solutions.