Ủy Ban Vĩnh Long

October 07, 2023

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại Ủy Bản Tỉnh Vĩnh Long.

Địa điểm: UBND tỉnh Vĩnh Long tại số 88 Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Số lượng thang: 2. Số điểm dừng: 14.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy, phần mềm quản lý của hãng Chiyu (Đài Loan).