The Krista

April 21, 2024

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy  và kiểm soát cửa cho kiểm soát cửa sảnh, các khu tiện ích tại dự án The Krista, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: 537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy, quản lý cửa của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy, kiểm soát cửa chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.