Savills

December 19, 2021

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, sử dụng thiết bị thẻ hãng Soyal (Đài Loan) và hệ thống camera quan sát an ninh.

Vị trí: Tầng 18 – Tòa Nhà RuBy Tower, 81-83-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thi công, triển khai: Wise Solutions.