Orchard Garden

November 03, 2023

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Orchard Garden, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: 128 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng thang: 7. Số điểm dừng: 22.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.