Miracle Luxury Hotel

March 04, 2022

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy và giám sát camera thang máy tại dự án Miracle Luxury Hotel, Nha Trang, Khánh Hòa.

Địa điểm: 23 Hoàng Diệu, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Số lượng thang: 3. Số điểm dừng: 20.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.