Marina Tower

May 07, 2021

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại Marina Tower - Bình Dương.

Địa điểm: Quốc lộ 13, xã Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

Ba block: A, B, C.

Số lượng thang: 11. Số điểm dừng: 19 điểm dừng.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.