Huyndai Vietnam Shipbuilding

January 08, 2022

Hệ thống quản lý suất ăn được triển khai tại Công Ty TNHH Đóng tàu Huyndai Việt Nam (Huyndai Vietnam Shipbuilding - HVS).

Địa chỉ: Số 1 Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý suất ăn, kết nối, đồng bộ dữ liệu... từ các hãng Virdi (Hàn Quốc), Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý suất ăn SmartMeal do Wise Solutions thiết kế và phát triển dành riêng cho dự án với các chức năng:

  • Đồng bộ danh sách thẻ, danh sách nhân viên khi có cập nhật mới nhất từ hệ thống, hoàn toàn tự động.
  • Kiểm soát chi tiết việc quét thẻ nhận suất ăn: suất ăn hợp lệ, quét thẻ sai thiết bị, quét thẻ sai khung giờ ăn, quét thẻ lấy suất ăn quá nhiều lần...
  • Hệ thống hoạt động trên cơ chế trực tuyến, xử lý theo thời gian thực.