Gulf Energy Office

June 23, 2021

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng, camera quan sát.

Vị trí: Tầng 8, Tòa nhà An Phú, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Thi công, triển khai: Wise Solutions.