Emerald Precinct

May 08, 2024

Hệ thống kiểm soát truy cập, sử dụng thẻ từ cho thang máy tại dự án Emerald Precinct, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Đường N4, Celadon City, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng thang: 32. Số điểm dừng: 16.

Hệ thống sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho quản lý, phân tầng, phân quyền thang máy của hãng Soyal (Đài Loan).

Phần mềm quản lý truy cập thang máy chuyên nghiệp WiseLift do Wise Solutions phát triển.