Cozy Apartment

April 05, 2021

Hệ thống kiểm soát an ninh cho căn hộ mini, đảm bảo an ninh vào ra khu vực sinh sống của người thuê nhà. Tạo sự tiện lợi và an tâm cho người thuê, cũng như đơn vị cho thuê quản lý chặt chẽ tòa nhà, vận hành chuyên nghiệp.

Hệ thống bao gồm kiểm soát lối vào ra cho xe tại cổng bảo vệ, kiểm soát khóa cửa vào ra khu vực nhà ở, kiểm soát phân tầng thang máy đối với từng thẻ của người thuê. Mỗi người thuê sử dụng một thẻ cảm ứng (RFID) duy nhất để sử dụng cho các phân hệ kiểm soát an ninh.

Dự án: Cozy Apartment - Số 44 Thạnh Xuân 18, Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

Phần mềm quản lý an ninh chuyên nghiệp: WiseAccess

Thiết kế, thi công và triển khai: Wise Solutions