Carlsberg Huế

August 03, 2023

Hệ thống: kiểm soát an ninh truy cập văn phòng sử dụng các thiết bị của hãng ZKTeco (Trung Quốc), hệ thống báo động tại các cửa cần kiểm soát khi có mở cửa hoặc mở quá lâu so với qui định. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn, hệ thống được kết nối với báo cháy tòa nhà, khi có tín hiệu báo cháy thì tất cả các cửa sẽ được mở ra.

Vị trí: Tòa nhà The Manor Crown, 62 Tố Hữu, Phường Phú Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Thi công, triển khai: Wise Solutions.